Algemene info

WAT KAN JE VINDEN ONDER DEZE RUBRIEK?

Hoe kan ik lid worden van de club

Samenstelling van het dagelijkse bestuur

Trainingsmomenten

Wat bij een ongeval in onze club

Meest recente publicatie van de statuten

Verkeersreglement tijdens onze trainingen

Privacyverklaring (GDPR)