Verkeersreglement

Algemeen:

 • tussen valavond en zonsopgang (of overdag als de zichtbaarheid slecht is en deze niet verder reikt dan 200 meter) is het gebruik van vooraan een witte lamp en achteraan een rode lamp verplicht. Deze lampen geven je 2 voordelen :

  • --> Je ziet zelf beter waar je loopt

  • --> Maar het belangrijkste is toch dat je zelf gezien wordt door andere weggebruikers en zo je veiligheid drastisch verhoogd.

 • maak (indien mogelijk) zoveel mogelijk gebruik van de voetpaden of gelijkgrondse bermen

Alleen lopen:

 • de loper moet de begaanbare voetpaden, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord 'D9' en/of 'D10' of de verhoogde bermen volgen. Indien dit niet mogelijk is maakt men gebruik van de begaanbare gelijkgrondse bermen. Zijn er geen begaanbare voetpaden of bermen dan mogen de lopers de andere gedeelten van de openbare weg volgen, zijnde :

  • --> Het fietspad, hier moeten zij wel voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers

  • --> De rijbaan, hier moeten zij zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan aanhouden en behoudens bijzondere omstandigheden LINKS in de door hen gevolgde richting gaan

In groep lopen:

 • groepen vergezeld door een leider mogen de rijbaan volgen, in dat geval mogen zij rechts aanhouden

 • groepen lopers van minimum vijf personen die op de rijbaan lopen, vergezeld van een leider, zijn niet verplicht om rechts te lopen. Zij mogen ook links van de rijbaan lopen, op voorwaarde dat ze achter elkaar lopen